Informacja

Zakład Komunalny w Kostrzynie działając na podstawie art. 5  Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w związku z występującą bezdeszczową pogodą w trosce ...

awaria wodociągowa

  Kostrzyn, dnia 22.05.2019 r. INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na wystąpienie awarii wodociągowej w dniu 22.05.2019 roku w Kostrzynie ul. Karłowicza ...

Awaria Kostrzyn ul. Półwiejska

Kostrzyn, dnia 10.04.2019 r. INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na wystąpienie awarii wodociągowej w dniu 10.04.2019 roku  w Kostrzynie ul. Półwiejska  wy...

Awaria Kostrzyn ul. Sienkiewicza

  Kostrzyn, dnia 20.03.2019 r. INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na wystąpienie awarii wodociągowej w dniu 20.03.2019 roku  w Kostrzynie ul. Sienkiewic...