Informacja

Odwołanie zakazu podlewania ogródków przydomowych  Z dniem 03 lipca 2019r Zakład Komunalny w Kostrzynie odwołuje zakaz podlewania ogródków przydomowych, terenów zielonych i napełniania ba...

informacja

Kostrzyn, dnia 02.07.2019 r. INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z przyczyn technicznych w dniu 10.07.2019 roku stacja zlewcza na terenie przepompowni Ignacewo 1A będzi...

awaria wodociągowa

  Kostrzyn, dnia 21.06.2019 r. INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na wystąpienie awarii wodociągowej w dniu 21.06.2019 roku  w Kostrzynie ul. Estkowskie...

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

KOMUNIKAT  ZAKŁADU  KOMUNALNEGO  w KOSTRZYNIE  Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  Wód Polskich w Poznaniu  dnia 11.05.2018r. wydał...

Informacja

Zakład Komunalny w Kostrzynie działając na podstawie art. 5  Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w związku z występującą bezdeszczową pogodą w trosce ...

awaria wodociągowa

  Kostrzyn, dnia 22.05.2019 r. INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na wystąpienie awarii wodociągowej w dniu 22.05.2019 roku w Kostrzynie ul. Karłowicza ...