INFORMACJA

Zakład Komunalny w Kostrzynie informuje, że od dnia 01.01.2020 roku inkasent nie będzie przyjmować należności za dostawę wody i odbiór ścieków. Zapłaty za faktury należy dokonywać w Banku...

Awaria Siekierki Wielkie ul. Szkolna

Kostrzyn, dnia 24.10.2019 r. INFORMACJA  Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na wystąpienie awarii przy hydrancie w dniu 24.10.2019 roku  w Siekierkach Wielkich ul. Szko...

Informacja

Kostrzyn, dnia 11 października  2019 roku INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, że w okresie od 11.10.2019 roku do 30.11.2019 roku zostanie przeprowadzona wymiana wodomie...

Awaria wodociągowa

  Kostrzyn, dnia 07.10.2019 r. INFORMACJA   Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na wystąpienie awarii wodociągowej w dniu 07.10.2019 roku  w Kostrzynie ul. Kó...

Awaria wodociągowa

  Kostrzyn, dnia 01.10.2019 roku   INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na wystąpienie awarii wodociągowej w dniu 01.10.2019 roku  w Kostrzynie  ul....

AWARIA KOSTRZYN UL. SIENKIEWICZA

Kostrzyn, dnia 26.09.2019 roku INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na wystąpienie awarii wodociągowej w dniu 26.09.2019 roku  w Kostrzynie  ul. Sienkiewicza,...

Informacja

Kostrzyn, dnia 30 sierpnia 2019 roku INFORMACJA Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność wykonania  prac elektrycznych na Stacji Uzdatniania Wody w Kostrzynie ...