woda

Kostrzyn, dnia 18 listopada 2019 roku

INFORMACJA

Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje, iż ze względów technicznych prace związane z budową sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Gułtowach zaplanowane na dzień 19.11.2019 roku zostaną wykonane w terminie późniejszym, o którym poinformujemy. W związku z powyższym w planowanym terminie 19.11.2019r. nie będzie zakłóceń w dostawie wody dla odbiorców.

.Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: /61/ 8-178-070 – Przepompownia Główna ul. Ignacewo 1 A, Kostrzyn.

Z poważaniem

mgr inż. Wojciech Ługowski

Kierownik Wodociągów i Przepompowni