logo

W związku z oddaniem do użytkowania kanalizacji sanitarnej w ulicy:

Sobieskiego i Batorego w Kostrzynie,

Zakład Komunalny

informuje, że od dnia 8-ego listopada 2019r.

mieszkańcy, którzy otrzymali warunki techniczne mogą przystąpić do wykonania przyłącza. Jednocześnie informujemy, że w celu wykonania przyłącza konieczne jest posiadanie warunków technicznych wydanych przez Zakład Komunalny. Wniosek o wydanie Warunków Technicznych należy pobrać ze strony internetowej: www.zkkostrzyn.pl lub w Sekretariacie Zakładu. Wykonane przyłącze, należy zgłosić do odbioru technicznego w stanie odkrytym

nr tel. 61/8178-069.

 

 

Osoba do kontaktu:

Kinga Czechowska

tel. 61/8178-069