woda

Zakład Komunalny w Kostrzynie informuje, że od dnia 01.01.2020 roku inkasent nie będzie przyjmować należności za dostawę wody i odbiór ścieków.

Zapłaty za faktury należy dokonywać w Banku, Urzędzie Pocztowym lub przelewem.