logo

Kostrzyn, dnia 1 października 2020 roku

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że od dnia 19.09.2020 r. zmianie uległy przepisy Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
W związku z powyższym, modyfikacji uległy wzory wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz wniosków o zawarcie umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nowe wnioski obowiązują od dn. 21.09.2020 r.  

Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod nr 61 817-8239.

Nowe wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej. 

http://zkkostrzyn.pl/pobierz/wniosek-o-wydanie-warunkow-przy%C5%82aczenia-do-sieci-wodociagowej-lub-kanalizacji-sanitarnej.docx